FAQ

Voor het DNA diner vragen we u DNA af te staan. We kunnen ons voorstellen dat u daarover vragen heeft. Daarom staat hieronder uitgelegd wat uw deelname aan de DNA-analyse betekent. Mochten er vragen zijn die hieronder niet worden beantwoord, neemt u dan contact op!

Waarom doe ik deze DNA-test?
Hoe gebruik ik de DNA-kit?
Waarom zit in de kit een aanvullende vragenlijst?
Wat wordt precies gemeten?
Staan in mijn DNA ook zaken die anderen niet mogen weten?
Wat gebeurt er met mijn DNA?
Kan ik later mijn gegevens inzien?
Hoe anoniem is de DNA-test?
Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?
Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Mag dit allemaal volgens de wet?
Wat als ik geen DNA wil afstaan?
Waarom doet Koppert Cress dit?
Waarom doe ik deze DNA-test?

DNA Diner werkt aan nieuwe businesskansen voor persoonlijke voeding en gezondheid. Weinig is zo persoonlijk als ons DNA. Tijdens dit diner krijgt u gerechten die zijn toegespitst op uw persoonlijke situatie. En daarvoor willen we eenmalig uw DNA onderzoeken en gebruiken. Tijdens het DNA diner op maat ontvangt u de samenvatting van uw DNA-analyse.

Hoe gebruik ik de DNA-kit?

In de doos die u krijgt toegestuurd zit een informatieboekje met daarin alle instructies die u nodig heeft om DNA af te nemen.

In de doos zitten twee DNA-verzamelsets. Wij willen graag dat u deze alle twee gebruikt. Op twee verschillende dagen!

1. Op de eerste dag verzamelt u het DNA als eerste in de ochtend vóórdat u heeft gegeten/gedronken, gerookt, uw tanden heeft gepoetst of kauwgom gekauwd.

2. Op de tweede dag verzamelt u het DNA in de avond als u minimaal 30 minuten niet heeft gegeten, gedronken of gerookt, en niet uw tanden heeft gepoetst of kauwgom heeft gekauwd.

Het is heel simpel als u deze instructies volgt:

A. Open het pakketje en haal de swab eruit zonder de tip aan te raken.

B. Plaats de swab in de mond en wrijf de tip stevig 30x op en neer tegen de binnenkant van de wang. Probeer op verschillende plekken aan de binnenkant van de wang te strijken. Gebruik de schone kant van de tip om tegen de binnenkant van de andere wang te strijken.

C. Steek de swab in het buisje zonder de tip aan te raken en breek het staafje af bij het breekpunt.

D. Open het zakje met de Dri-capsule en doe de capsule in het buisje zonder hem aan te raken.

E. Doe de dop op het buisje. Stuur ons het DNA-sample

F. Plak de barcodes in de lengte op de buisjes en doe ze samen met de vragenkaart in de retourenvelop. Stuur deze envelop met antwoordnummer via de post terug aan ons (wij betalen de verzendkosten).

Waarom zit in de kit een aanvullende vragenlijst?

Uit DNA is veel te halen, maar niet alles. Zo is in uw DNA niet te vinden welke voeding u niet lekker vindt. Hetzelfde geldt voor onder meer allergieën en diëten. Daarom worden over dit soort zaken aanvullende vragen gesteld in de DNA-kit.

Wat wordt precies gemeten?

DNA vertelt veel over uw persoon. Voor het DNA diner op maat hebben we slechts een klein deel daarvan nodig, namelijk circa 22 zogenoemde markers. Uit die genetische markers blijkt namelijk uw lichamelijke behoefte aan een aantal macronutriënten en micronutriënten.

Macronutriënten zijn de bouwstenen van uw lichaam en leveren energie die u dagelijks nodig heeft: vetten, koolhydraten en eiwitten. Van deze bouwstoffen heeft u een bepaalde hoeveelheid nodig, en in een bepaalde verhouding. Voor het DNAdiner op maat wordt deze verhouding opgedeeld in 9 types. Zo bent u misschien iemand die behoefte heeft aan 20% vet, 20% eiwitten en 60% koolhydraten.

Micronutriënten zijn stoffen waarvan uw lichaam er minder nodig heeft, maar die uw lichaam niet zelf kan maken. Het gaat hierbij om vitamines en mineralen. Voor het diner op maat worden de behoefte aan de volgende micronutriënten onderzocht: Vitamine D, Vitamine B6, Vitamine B11 (foliumzuur), Vitamine B12, Vitamine C, Calcium, IJzer en Sodium/Natrium (keuken)zout).

Daarnaast toont uw DNA of u man of vrouw bent. Deze informatie is nodig voor het DNA diner op maat om een inschatting te kunnen maken van uw totale energiebehoefte en de hoeveelheid micronutriënten die u nodig heeft.

Staan in mijn DNA ook zaken die anderen niet mogen weten?

U bent uw DNA. Dat betekent dat uw DNA veel prijs zou kunnen geven over uw lichaam. In het laboratorium worden dan ook tienduizenden markers in kaart gebracht. Maar daarvan zijn er voor het diner op maat maar 22 nodig, namelijk markers die uw lichamelijke behoefte aan macronutriënten, micronutriënten en uw geslacht aangeven. Verder wordt niets onderzocht. Met andere woorden: Koppert Cress, Omnigen of het laboratorium weten geen zaken waarvoor u geen toestemming geeft.

Wat gebeurt er met mijn DNA?

Uw wangslijm wordt onderzocht in een laboratorium in Nederland. Dit laboratorium wordt aangestuurd door Omnigen, waarmee vers+ samenwerkt. Omnigen ontvangt uw envelop en stuurt deze door naar het laboratorium. Dit gebeurt volledig anoniem. In het laboratorium wordt uit uw wangslijm DNA gehaald.

Kan ik later mijn gegevens inzien?

Dat kan inderdaad. Tijdens het diner op maat ontvangt u een samenvatting van uw DNA-analyse. Op basis van deze samenvatting is het diner op maat samengesteld.

Daarnaast kunt u direct na het diner op maat online de complete analyse raadplegen op een speciaal aangemaakte en beveiligde webpagina. Uw complete DNA-analyse is dus niet te raadplegen door derden.

Hoe anoniem is de DNA-test?

Tijdens het onderzoeken en analyseren van uw DNA zijn uw persoonsgegevens niet zichtbaar voor de onderzoekers van het laboratorium of Omnigen: uw DNA-materiaal krijgt namelijk een unieke code. Deze code wordt pas later gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. In dit stadium is van uw DNA-analyse alleen de samenvatting zichtbaar, zodat de kok weet welk gerecht hij voor u zal bereiden. Op het menu komt vanzelfsprekend wel uw naam te staan. Bovendien krijgt u bij het menu inzicht in de samenvatting van uw DNA-analyse.

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

Omnigen ontvangt van Koppert Cress uw adresgegevens. Deze worden gebruikt om u de DNA-test te kunnen sturen. Zodra blijkt dat de test geslaagd is, worden uw adresgegevens verwijderd.

Uw naam blijft voorlopig wel in het computersysteem van Omnigen; dit is namelijk nodig om later de samenvatting van uw DNA te kunnen koppelen aan uw naam. Daarna wordt uw naam verwijderd uit de werkcomputers van Omnigen: uw naam is vanaf dat moment alleen zichtbaar in de webpagina met uw complete analyse. Deze webpagina is niet te raadplegen door Omnigen of andere partijen.

U kunt zelf uw data downloaden, laten verwijderen/vernietigen, of toestemming geven voor hergebruik/verder onderzoek. Het bronmateriaal (de biologisch sample) wordt hoe dan ook vernietigd.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Uw persoonlijke DNA-analyse staat op een afgeschermde webpagina. Niemand heeft daartoe toegang, alleen u. Daarnaast bewaart Omnigen uw volledige DNA-profiel op een computer die niet is aangesloten op internet.

Bovendien is dit DNA-profiel geanonimiseerd. Deze data kan Omnigen eventueel later gebruiken om met hulp van Big Data onderzoek te doen en alleen als Omnigen daarvoor toestemming heeft gevraagd; u bent immers zelf beheerder van uw data. Hierbij wordt dus alleen uw anonieme DNA gebruikt.

Mag dit allemaal volgens de wet?

Voor het afnemen van DNA en het verwerken van de informatie zijn er verschillende wetten. Zo moet het laboratorium aan bepaalde eisen voldoen, en moet er volgens de (vernieuwde) privacywetgeving zeer zorgvuldig worden omgegaan met uw gegevens.

Hiermee is rekening gehouden bij het inrichten van het proces. Bovendien heeft Omnigen brede ervaring met dit aspect van DNA.

Wat als ik geen DNA wil afstaan?

We realiseren ons dat sommige mensen bezwaar hebben tegen het afstaan van DNA. Misschien geldt dat ook voor u. In dat geval kunt u gewoon deelnemen aan het diner op maat – dus zonder DNA-onderzoek. (Dit kunt u aangeven in het aanmeldformulier.) Uw diner is dan dus niet samengesteld op basis van uw persoonlijk profiel.

Waarom doet Koppert Cress dit?

Koppert Cress wil veranderen hoe mensen naar voeding en gezondheid kijken. Zoals elke verandering, begint die bij onszelf. Op onze eigen werkplek ontdekken we hoe aandacht voor voeding en een bewuste kijk op werk normaal kunnen worden. Daar worden we blijer en gezonder van.

Koppert Cress is er van overtuigd dat er businesskansen zijn op het gebied van Personalised Food & Health. Die overtuiging delen we graag met andere pioniers en frontrunners. Daarvoor voegen we graag de daad bij het woord.

Ofwel: we willen laten zien welke technische en zakelijke mogelijkheden er zijn tijdens een diner op maat, waarbij alle deelnemers een persoonlijk menu krijgen voorgeschoteld.

Menu